Община Крушари - едно приказно кътче в североизточна България

Община Крушари - едно приказно кътче в североизточна България

31.01.2017г.

Скъпи приятели, 

В Рубриката ни 100-те кътчета на България, които трябва да посетите Ви представяме село Крушари, област Добрич.

Община Крушари с административен център с. Крушари е разположена в Североизточен район на Република България, област Добрич. На север граничи с Република Румъния, на изток с община Ген. Тошево, област Добрич, на запад с община Кайнарджа, област Силистра и община Тервел, област Добрич и на юг с община Добричка.

На територията на община Крушари са разположени 19 населени местас обща площ 417458 дка – Абрит, Александрия, Бистрец, Габер, Добрин, Ефрейтор Бакалово, Загорци, Земенци, Зимница, Капитан Димитрово, Коритен, Крушари, Лозенец, Огняново, Полковник Дяково, Поручик Кърджиево, Северняк, Северци, Телериг. Най-отдалеченото селище е на 22км от административния център с. Крушари.

С.Крушари се намира на 32 км от областния център гр. Добрич, на 85км от гр. Варна, на 70км от Балчик и от Силистра. Териториалната достъпност се осъществява чрез сухопътни транспорти връзки.

Крушари и околните села, оформящи южната половина от община Крушари, са привличали хората още от дълбока древност. Археологическите материали свидетелстват, че това място е обитавано от човека от най-стари времена. По-късно то е заселено от дошлите от източните степи номади, с които се свързват археологическите култури на раннния и късния бронз. Следи от присъствието на тези войнствени племена са находките от медни и бронзови ками и кинжали, а по-късно и остриетата от копия, брадви и ножове, намирани случайно в района на Крушари и околните села. Особено интензивен става животът през ранножелязната епоха, за което съдим по многобройните селища, могилни некрополи, крепости и укрепления. След опустошителните походи на дако-гетския владетел Буребиста, този район отново е заселен и процъфтяващ през времето на Римската империя, като за това свидетелстват многобройните поселения.

Освен училище, през Възраждането българите в Крушари изграждат църква от пръти, която просъществува от 1853 до 1877 г. Тя е първата в района, но през Руско-турската освободителна война (1877 г.) е опожарена до основи. Основният камък на новата църква е положен на Димитровден през 1882 г. Пролетта на 1883 г. строежа е продължен и завършен още същата година. Църквата, която носи името „Св. Димитър“, е запазена и до днес. Първият свещеник е Петър Стоилов, ръкоположен около 1868 – 1869 г. Служил е непрекъснато до смъртта си.

 

През целия период изключително активно се развива спортната дейност. Всички села без изключение имат футболни отбори. Най-добър от тях е ф.к. „Орлов“ – с. Крушари, който през 1990г. е преименуван на „Заря“. Най-доброто класиране на отбора е четвъртфинал за Купата на България през 1991 г., игран с „Пирин“ – Благоевград и загубен в напълно равностоен с професионалния клуб двубой. В с. Крушари се развива и хандбален спорт. Местният отбор става пет пъти последователно окръжен първенец и е един от най-добрите отбори в страната. Най-големият спортен успех за Крушари и до ден днешен остава постижението на Васил Иванов Петков, който през 1956 г. става републикански шампион по конен спорт със своя кон „Синибол“.

Здравеопазване и социална политика. На територията на общината се помещават Пенсионерски клубове, Обществена трапезария, Домашен социален патронаж, Защитено жилище за хора с умствена изостаналост, Център за социална рехабилитация и интеграция, Дом за стари хора – с. Добрин.

Община Крушари попада в умереноконтиненталната климатична област. Известно влияние при формирането на местния климат оказва и близко разположения Черноморски басейн. Откритостта на Дунавската равнина на север позволява безпрепятствено нахлуване на студените континентални въздушни маси, поради което зимата е доста студена, пролетните  мразове са често явление, лятото е сравнително топло. Средната годишна температура е около 11о, юлският максимум е около 36о, а януарският минимум – - 25о. Годишната сума на валежите се движи от 480-550 мм, т.е. районът е един от най-сухите в страната. Средният брой на дните със снежна покривка е 83. Годишната продължителност на слънчевото греене е над 2200 часа.

 

Ден на община Крушари

Община Крушари отбелязва своя празник ежегодно на 26 октомври – Димитровден.  

За празника на Общината се организират конни състезания, изпълнения на  певчески състави от читалищата на община Крушари, както и на гостуващи фолклорни състави. За най- малките жители на община Крушари се организират различни състезания с награди.

За снимки от събитието натиснете ТУК!

 

Контакти

ОБЩИНА КРУШАРИ

Адрес:
9410 с.Крушари
ул. „Девети септември” № 3 "а" 

Телефонна централа:  +359 5771 20 24
Факс: +359 5771 21 36
e-mail: krushari@dobrich.net 
web site: www.krushari.bg 

 

 

 

...