За нас

www.eCasting.bg
 
Телефон: +359883331103
E-mail: office@eCasting.bg
 
Екастинг ЕООД
София жк. Люлин бл.96 3 П.К. Екастинг
 
вписване в АВ 
ЕИК 202 943 489
 
Регистрация в "Комисия за защита на личните данни": 1388147