ДФК и ДСА "Том и Джери" изградиха безвъзмездно две игрища за футбол

ДФК и ДСА "Том и Джери" изградиха безвъзмездно две игрища за футбол

21.11.2013г.

ДФК и ДСА "Том и Джери" изградиха безвъзмездно две игрища с изкуствена трева за футбол в ЦДГ “Преспа” №113 и 151 ЦДГ за 2013 година.

           Най популярния  сред децата клуб спомогна заизграждането на двеспортни игрища в детските градини.Председателя на ДФК  и ДСА ’’Том и Джери’’ Мартин Йорданов дари безвъзмездно на детскитеградинидве игрища с изкуствена трева за футбол в името на развитието на най-малките футболисти за здраво и спортно поколение.

           Вече са готови игрищата в  ЦДГ “Преспа” №113  и  151 ЦДГ в която бе  изградена и трибуна за всички желаещи да гледат най – малките футболисти. Предстои  изграждането и на други спортни и футболни площадки.  Директорите и общината изразиха специално благодарност и признателност за проект в такъв мащаб в гр. София.

           ДФК  и  ДСА  ’’Том и Джери’’ е  най–известниятклуб за работа с подрастващи деца, тясно специализиран  в обучението на деца от 3 -14 годишна възраст по футбол, гимнастика, танци, лечебна физкултура, художествена гимнастика, лека атлетика както и приложни изкуства и актьорско майсторство.

           Здравото дете e активно и щастливо дете. Осигуряване на здравословен режим на обучение и възпитаниеиудовлетворяване на биологичната потребност на децата от движение е едно от основните задачи на учебно-възпитателнатаработа по физическа култура на децата при  „Том и Джери“.

            ДФК  и ДСА  ’’Том и Джери’’ е вписан  в националния регистър на спортните организации в Министерството на физическото възпитание и спорта на Република Българияи е член на:

·        Българския Футболен Съюз;

·        Българска Спортна Академия;

·        Българска Асоциация Спорт за Всички;