Езиков център БИЗИ. Ключът към успеха.

Езиков център БИЗИ. Ключът към успеха.

06.12.2012г.

Езиков център “Бизи” е създаден като специализиран център за обучение по чужди езици за индивидуална и групова подготовка. Днес качествените езикови курсове при нас са традиция. Предлагат се различни планове на обучение, организирани в различни нива по най-съвременните и ефективни комуникативни системи на английски, испански, немски и италиански език. Обучението се провежда от квалифицирани преподаватели по испански език, английски език, немски език, италиански език и компютърна грамотност. Част от обучението са мултимедийни презентации, ролеви игри, видео презентации, чрез които се набляга на зрителната памет на обучаемите.

 
Нашият екип е квалифициран, интелигентен и мотивиран в работата си . Целта ни е да предложим качествено и ефективно чуждоезиково обучение за деца, младежи и възрастни. Преподавателите ни са с опит и познания за различните видове системи на обучение и методика на преподаване. Членовете на екипа ни са участвали и управлявали редица проекти с образователна цел - АУПТ, ИСПА, ФАР, ОП"РЧР". Провели сме множество семинари, конференции, фирмени обучения, обучения на деца и младежи. Доказали сме, че преподаването е изкуство, което владеем. Възползвайте се от нашия опит и ни позволете да се погрижим да можете да общувате свободно с всички по света.
 
Групите за  обучение са - от 4 до 8 човека, което позволява индивидуален подход и съобразяване със специфичните потребности на обучаващите се при нас. Обстановката е уютна и комфортна. Разполагаме с множество книги, речници, помагала за допълнителна подготовка, много нагледни материали, постери по съответния изучаван предмет, а също и с богата електронна библиотека.
 
Местоположение на залите за обучение

photo

Учебен център БИЗИ организира  целогодишни ученически курсове по английски, немски и испански език за ученици от I дo VIII клас включително, както и за деца в предучилищна възраст от 4 до 7 години, разделени в малки възрастови групи по 4 до 9 ученика.  Организират се също курсове по български език и литература и математика за ученици в VII и XII клас. Занятията се провеждат в залите ни за обучение на следните адреси:

 

Тел.: 02/ 416-14-45, 02/ 897 8997 , 088 7197591

  • ж.к. Надежда 1, ул. Царевец 26 (до 101-во у-ще)
  • ж.к. Обеля 1, бл. 107 до вх. А
  • ж.к. Свобода, ул. Дилянка 20 (до XXIV поликлиника)