Профил 19277

Камелия Вакъвчиева

  • Възраст: 21 години
  • Община: София
  • Визитка: Аз съм много енергичен човек. Обичам да работя. Бързо се уча. Комуникативен човек съм.

Достъп до този профил имат само продуценти!

 

Моля, използвайте вход за продуценти. Ще имате пълен достъп до всички АКТИВИРАНИ профили.