Профил 19284

Георги Рашев

  • Възраст: 78 години
  • Община: София
  • Визитка: Пенсионер, бивш електроинженер. Хоби - фотография, часовникарство

Достъп до този профил имат само продуценти!

 

Моля, използвайте вход за продуценти. Ще имате пълен достъп до всички АКТИВИРАНИ профили.