Профил 19317

Вихрен Михайлов

  • Възраст: 63 години
  • Община: София
  • Визитка: Графичен дизайнер, илюстратор, охранител, общ работник. Реализация в миналото: илюстрации и карикатури в периодич- ния печат, графичен дизайн на опаковки и оформление на книги.

Достъп до този профил имат само продуценти!

 

Моля, използвайте вход за продуценти. Ще имате пълен достъп до всички АКТИВИРАНИ профили.